Sú tlmočníci prekladateľmi?

Na Slovensku platí úzus, že prekladá sa písomne a tlmočí ústne. Ak chceme byť dôslední, Mirka hore na fotke môže Rogerovi tlmočiť, nie prekladať. Taká je jazyková prax a nepoviem nič nové, že tlmočníkov (viac či menej) pichá pri srdci, keď ich laická verejnosť nazýva prekladateľmi. Akú oporu má však úzus v slovenských kodifikačných príručkách?

Krátky slovník slovenského jazyka uvádza pri slovese preložiť sedem významov, pričom ako posledný uvádza význam „previesť do iného jazyka“. Nikde sa však nepíše o tom, akým spôsobom sa má „prevádzať“ – či písomne alebo ústne.

Pri substantíve preklad uvádza KSSJ tri významy, z ktorých dva sú pre tento kontext relevantné, a síce: „(pre)tlmočenie textu do iného jazyka“ (aha, tlmočenie textu!) a „text preložený do iného jazyka“. Povieme si: „Hurá, tu sa už hovorí o texte!“ Ale ani v tejto chvíli sa zábava s jazykom nekončí. Pretože KSSJ charakterizuje text ako „jazykový prejav, obyč. tlačený al. napísaný“. Veď práve, je tam to obyčajne. Poznáme, všakáno, hovorený text. A sme opäť na začiatku.

Čo hovorí KSSJ na prekladateľa? Je to ten, „kto prekladá do iného jazyka“. To už smrdí tautológiou.

Ako vyzerá situácia na opačnej strane? Sloveso tlmočiť je uvedené v KSSJ s významom „prekladať (ústny) jazykový prejav do iného jazyka“ (ehm, prekladať, už nie prevádzať; a ústny v zátvorke), substantívum tlmočenie KSSJ (pre istotu?) neuvádza a pri tlmočníkovi nájdeme význam „osoba tlmočiaca jazykový prejav“ (Ústny? Písomný? Nevedno.).

Je však zaujímavé, že k posunu dochádza len jedným smerom. Verte, že tlmočník sa v duchu zasmeje (alebo si zanadáva, veď sme rôzni), keď napríklad pred konferenciou začuje: „Pán prekladateľ, vy budete prekladať do poľštiny a tu kolegynka do angličtiny?“ Alebo keď klient zavolá, že potrebuje zabezpečiť simultánny preklad. No opačne to už nefunguje. Ešte som sa nestretol s tým, aby mi niekto zavolal, že potrebuje pretlmočiť pár strán do slovenčiny (hoci mňa by to až tak veľmi neprekvapilo, pretože v poľštine existuje pre preklad aj tlmočenie jedno slovo – tłumaczenie, pričom rozdiel spočíva v tom, že preklad je tłumaczenie pisemne a tlmočenie je tłumaczenie ustne. Logické a jednoduché, nie?).

Nuž, sám som zvedavý na slovníkové definície v pripravovanom Súčasnom slovníku slovenského jazyka. V odbornej praxi nateraz platí, že prekladateľ prekladá (napísaný text) a tlmočník tlmočí (hovorený prejav). Na druhej strane vždy existoval istý rozpor medzi jazykovou praxou a jazykovou normou. A to je dobre, lebo jazyk sa neustále dynamicky rozvíja, a ťažko ho niekedy vtesnať do schém teoretických noriem. Ale o tom (možno) niekedy inokedy.
Úvodná fotografia: www.facebook.com/sportnline, Šport N