Ako to bolo naozaj so Saganovou poľštinou?

Uplynulý týždeň slovenské internety opäť strhol cyklistický ošiaľ. Nie je sa čomu čudovať, Peťo Sagan bol na Tour de France z pretekov (nespravodlivo) vylúčený a práve na Tour de Pologne mohol znovu ukázať svoj potenciál a pretaviť ho do dobrých výsledkov. Nehovoriac o tom, že Slováci mali tieto preteky, čo by kameňom dohodili. 

Sagan by nebol Sagan, keby k športovému umeniu nepridal aj nejakú preňho charakteristickú finesu – tentoraz pokusy odpovedať na položené otázky po poľsky. Slovenské médiá sa začali predbiehať v tom, kto lepšie okomentuje úroveň Peťovej poľštiny. Napokon sme sa dozvedeli, že Sagan hovoril „komickou“ poľštinou, na otázky odpovedal „slovensko-poľsky“, „slovensky s poľským prízvukom“, či „kombináciou poľštiny a rôznych slovenských nárečí“. 

Azda najrelevantnejším zhodnotením poľských jazykových znalostí je tvrdenie, že hovoril slovensko-poľsky či poľsko-slovensky. V poľštine Peťo nie je žiadny zelenáč. Podľa vlastných slov sa so svojimi poľskými tímovými kolegami Maciejom Bodnarom a Rafałom Majkom rozpráva ich materčinou, preto nie je prekvapením, že to skúsil aj s poľským redaktorom. 

Hoci išlo o lámanú poľštinu, teória hovorí, že medzijazyková komunikácia sa považuje za úspešnú vtedy, ak sa informácia z východiskového jazyka dostane do cieľového jazyka – a to sa počas (takmer) všetkých rozhovorov aj podarilo. Samozrejme, aj vďaka tomu, že poľština a slovenčina sú si podobné. 

Prezrel som si celkom 6 mediálnych výstupov z Tour de Pologne, v ktorých Peter Sagan odpovedal po poľsky. Je zrejmé, že Peťo sa nikdy poľštinu neučil. Všetky slovíčka, výrazy a frázy musel pochytiť od poľských kolegov. Napriek tomu si s odpoveďami pomerne dobre poradil. 

Z jeho úst zazneli bezchybne také výrazy ako: dziękuję (ďakujem), tak (áno), było (bolo), będzie (bude), bardzo dobrze (veľmi dobre), drugi (druhý), trzeci (tretí), piąty (piaty), Słowacja (Slovensko), dużo (veľa), później (neskôr), lepiej (lepšie), dla wszystkich (pre všetkých), jedź (choď), spróbujemy (skúsime), wygrał (vyhral), zaatakował (zaútočil), ścigał się (pretekal sa), kolarstwo (cyklistka).

S malým zaváhaním v podobe inej (obyčajne slovenskej) gramatickej koncovky sa popasoval s výrazmi ako: myślim (správne: myślę, myslím si), zobaczyme (správne: zobaczymy, uvidíme – hoci často používal aj spolštenú verziu slovenského slovesa „uvidžime“), gadame (správne: gadamy, rozprávame sa, kecáme), w przedu (správne: z przodu, vpredu), żóltu koszulku (správne: żółtą koszulkę, žltý dres), zmęczeny (správne: zmęczony, unavený).

Peťo správne po poľsky povedal aj jednu celú vetu: „Do góry się jedzie, co.“ (Do kopcov sa pôjde, však). Okrem toho však trafil aj jedno zradné slovíčko, keď povedal, že videl par zapasów NHL (správne: parę meczówzapas znamená totiž zásoba, rezerva). 

Z hľadiska gramatiky najväčší problém robil Saganovi minulý čas, ktorý je v slovenčine analytický, zatiaľ čo v poľštine syntetický. V praxi to znamená, že v poľštine tvorí sloveso v minulom čase jedno slovo, zatiaľ čo v slovenčine (okrem tretích osôb) dve. Chcel som teda po poľsky nie je chciał jsem, ako povedal Peťo, ale chciałem

Na druhej strane sa tiež niekoľkokrát stalo, že poľský novinár položil otázku, ktorej Sagan nerozumel. Je to pochopiteľné, keďže otázky obsahovali poľské slová, ktoré sa vôbec nepodobali na slovenské ekvivalenty. Napríklad na tlačovej konferencii pred začiatkom pretekov (od 2:43):


- Tęskniłeś za Polską? (Chýbalo ti Poľsko?)
- ...?
- Did you miss... Poland?
- Tak, tak!

Ale tiež po 4. etape Tour de Pologne, keď Peťo napokon povedal, že je (s)pokojný (od 0:30):


- Zadowolony generalnie? (Si vo všeobecnosti spokojný?)
- Hm?
- Zadowolony?
- Zadowolony?
- Satisfied?
- Yeah, yeah, it’s OK. Nie, spokojny som, jestem. 

Zadowolony znamená po slovensky spokojný. A spokojny znamená po slovensky pokojný. Peťo Sagan je zvyčajne aj jedno aj druhé. 

Ibaže by nie.

Slovenský cyklistický majster sveta neostal svojej povesti nič dlžný a tentoraz aj vďaka poľštine zabavil divákov. A tak to má byť.

Úvodná fotografia: www.facebook.com, Bora-Hansgrohe