Nemôže byť nič logickejšie ako jazyk, v ktorom všetko, čo je nelogické, je výnimka!

Witold Gombrowicz

Vždy ma fascinoval jazyk – už v detstve som rád trávil čas na dedine
s babkou, ktorá hovorila írečitou goralčinou a rovnako dychtivo som driloval horehronské nárečie u druhých starých rodičov, ktoré som nakoniec šperkoval ľúbozvučným liptovským dialektom. Aj preto som sa rozhodol pre štúdium jazykov – prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii poľský jazyk a anglický jazyk na Univerzite Komenského v Bratislave. Vďaka tomu dnes robím presne to, čo ma baví – som sprostredkovateľom komunikácie medzi ľuďmi, ktorí sa chcú dorozumieť.

Je zrejmé, že dobrý prekladateľ a tlmočník potrebuje kvalitné vzdelanie, preto som absolvoval zahraničné semestrálne pobyty na Sliezskej univerzite v Katoviciach a tiež niekoľko letných škôl poľského jazyka a kultúry v Cieszyne. Vzdelávanie prekladateľa a tlmočníka však vysokou školou ani zďaleka nekončí. Odborné semináre a konferencie sú bežnou súčasťou aj môjho života ako profesionálneho prekladateľa a tlmočníka. Rovnako intenzívne si vymieňam rady a skúsenosti s kolegami v rámci Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov, ktorej som členom.

Viac podrobnejších informácií o mojom štúdiu, zahraničných pobytoch a profesionálnych pracovných skúsenostiach nájdete na mojom profile na LinkedIn.

V priebehu roka 2019 som úspešne absolvoval skúšky na úradného (súdneho) prekladateľa, na základe čoho som bol začiatkom decembra zapísaný do Zoznamu prekladateľov, tlmočníkov a znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Od tohto termínu teda poskytujem aj „preklady s pečiatkou“.

Aj dnes po niekoľkých rokoch praxe, tisíckach preložených strán a stovkách hodín tlmočenia je pre mňa najväčším zadosťučinením spokojnosť klienta. Je mi potešením spolupracovať ako s neziskovými organizáciami a štátnymi inštitúciami, tak aj súkromnými klientmi či prekladateľskými a tlmočníckymi agentúrami. Ich hodnotenie vzájomnej spolupráce nájdete
v časti Referencie.

Bude mi cťou spolupracovať aj s Vami.

logo_slowo_web_200png